Opis: Szybowisko w Bezmiechowej
Autor: Wojnik Józef
Copyright ElDrozd